Witaj

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębie
korzysta z dotacji
MINISTERSTWA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH
na zakup pojazdów pożarniczych, umundurowania, sprzętu pożarniczego, wyposażenia, szkoleń oraz remontów strażnic.
 
 nabór

W imieniu Zarządu OSP w Suchym Dębie serdecznie witam wszystkich Państwa na oficjalnej stronie internetowej OSP Suchy Dąb. Mam nadzieję, że dzięki tej stronie, chociaż w jakiejś części uda nam się pokazać, z czym spotykają się druhowie strażacy, czynnie uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w życiu codziennym naszej społeczności.

Prezes OSP Suchy Dąb Jarosław Dutkowski

 

"Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej."

Bolesław Chomicz