Nasza OSP

 
ZARZĄD OSP

PREZES - Jarosław Dutkowski
NACZELNIK - Tomasz Dutkowski
Z-CA NACZELNIKA - Marian Okrój
SEKRETARZ - Przemek Łukaszewski
SKARBNIK - Andrzej Wybranowski
Członkowie zarządu - Radosław Cysza, Mirosława Łagowska

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA - Zofia Radzimirska
CZŁONKOWIE - Tomasz Oliński, Lech Borodzicz

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębie
województwo pomorskie
83-022 Suchy Dąb
ul. Gdańska 19
NIP 593-23-12-752
REGON 192644180

BANK SPÓŁDZIELCZY w Pszczółkach
nr. konta 59 8337 0001 0000 0198 2000 0001