Projekt powstał w wyniku operacji LSR na obszarze LGD Trzy krajobrazy, w ramach realizacji operacji „Obszar LGD atrakcyjny turystycznie” w ramach realizacji celu „Społeczność lokalna świadoma walorów turystycznych obszaru”. Jest to operacja związana z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.

Operacja ma na celu zainicjowanie oferty, która ma podnosić atrakcyjność obszaru, poprzez ukazywanie tożsamości kulturowej Żuław Gdańskich poprzez stworzenie usługi turystycznej ukazującej piękno tego regionu

Materiał opracowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchym Dębie w ramach realizacji operacji nr 00772-6935-UM1111259\19

projekt
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie