W ramach programu "FLOREK" Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębie zrealizowała zadanie pn: "Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie" dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 7000 zł.
Jednostka OSP otrzymała z MKiŚ, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku 6200 zł. Z jego efektów skorzysta 4156 osób.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizacje zadania:
MKiŚ www.gov.pl/web/klimat

WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl

NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/