UWAGA! Drodzy mieszkańcy i właściciele nieruchomości.

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Art. 47b. [Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości]

  1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Mieszkańcy i właściciele nieruchomości, prosimy Was o pomoc w naszych działaniach - jak?

Kiedy dostajemy wezwanie do zdarzenia, otrzymujemy adres miejsca do którego mamy się udać. Czas dotarcia jest bardzo ważny i ma ogromne znaczenie o powodzeniu przeprowadzonej akcji a przede wszystkim dla Waszego bezpieczeństwa.

OSP Suchy Dąb prosi o umieszczanie numeru nieruchomości w dobrze widocznym miejscu i w miarę możliwości o ich podświetlenie w nocy. Każda sekunda ma znaczenie